GDPR – Personskyddslagen (General Data Protection Regulation” – GDPR)

Marknadsföring externt
*Vid värvningskampanjer, via nätet (Facebook, Instagram, hemsidan samt andra kopplade programvaror) via leadbox
utplacerad ute i butiker eller restauranger. där deltagande personer fyller i sina uppgifter t.ex. för-, efternamn, mailadress och telefonnummer ska informationen endast användas för skapande av nytt medlemskap. Tackar någon nej till någon form av aktivitet, tävling eller medlemskap så ska denna persons uppgifter slängas inom 1 år. Friskvårdssupport i Gislaved AB (Club Gym+ Gislaved) är skyldiga att kassera samtliga dokument samt radera alla data i alla system.

 • Vid medverkan i någon form av aktivitet äger personen full rätt till att få kännedom på vilket sätt Friskvårdssupport i Gislaved
  AB (Club Gym+ Gislaved) kommer hantera dennes personuppgifter.
  Intern Marknadsföring
  *Ex värvningskampanjer där befintliga medlemmar kan bjuda in nära och kära. Då anger medlemmar uppgifter som för- och
  efternamn, telefonnummer och e-postadress. Den befintliga medlemmen informeras om att denne förväntas berätta för vännen
  att vännen kommer få en inbjudan till Friskvårdssupport i Gislaved AB (Club Gym+ Gislaved) för till exempel +Medlemsprofil
  (+MP), prova på etc. Om vännen inte är intresserad, när den befintliga medlemmen berättar om inbjudan, ska medlemmen
  informera Friskvårdssupport i Gislaved AB (Club Gym+ Gislaved) inom 24 timmar via sms, mail eller telefon och då kasseras
  alla person- och kontaktuppgifter. Om Friskvårdssupport i Gislaved AB (Club Gym+ Gislaved) ej får information om att vännen
  ej är intresserad äger vi rätten att ringa upp. Om vännen tackar nej till medverkan av ex en kostnadsfri +Medlemsprofil så ska
  samtliga uppgifter raderas.
  Väljer vännen att tacka ja till erbjudandet att få en kostnadsfri +MP (+Medlemsprofil) och exempelvis ett fritt träningspass eller
  en fri vecka, men därefter väljer att tacka nej till ett medlemskap, så raderas +Medlemsprofilen inom 1 år från att den
  upprättades.

Alla +medlemsprofiler och avtal ska förvaras i pärmar i alfabetisk ordning på en plats det är möjligt att stänga och låsa inne informationen så att obehöriga personer ej har tillträde.

Hur hanterar Friskvårdssupport i Gislaved AB (Club Gym+ Gislaved) uppgifterna vid tecknade av medlemskap?

 1. Kunden utför +Medlemsprofil på plats eller digitalt online.
 2. Väljer kunden att bli medlem så registreras uppgifterna i Wondr, Exorlive eller Twiik.
  De uppgifter som behöver skrivas in och sparas i dessa programvaror framgår tydligt i medlemskapet (avtal) och där framgår
  även övriga villkor för medlemmen samt för oss som bolag, anställda och samarbetspartners som hanterar medlemmens
  uppgifter.
 3. Friskvårdssupport i Gislaved AB (Club Gym+ Gislaved) kommer inte sälja vidare eller sprida information vidare till någon
  annan part än inom bolaget utan kundens/medlemmens medgivande.
 4. Både +Medlemskapsprofil och medlemskapsöverenskommelse/avtal med tillhörande information förvaras inlåsta i
  rum/skåp/förvaring dit endast behörig personal har tillträde.
 5. När medlemmen säger upp sitt medlemskap, enligt avtalet, kommer all information i Wondr, Exorlive och Twiik samt övriga
  pappersdokument (medlemskapsavtal, MP etc) att raderas/slängas inom ett år från det att medlemmen sagt upp sitt
  medlemskap skriftligen hos någon i personalen.
  Friskvårdssupport i Gislaved AB (Club Gym+ Gislaved) delar ej känsliga personuppgifter (personens etniska ursprung, politiska
  åsikter, religionsåskådning eller sexuella läggning, om personen tillhör någon fackförening eller uppgifter som personens hälsa)
  med andra parter.
  Coacher, hälsocoacher, personliga tränare, massörer, instruktörer etc. hos Friskvårdssupport i Gislaved AB (Club Gym+
  Gislaved) som sparar känslig information kan redogöra hur, varför och vad de använder den till.

Cookies